CONSULTORIA

Propostes per assolir nous REPTES,

IMPLEMENTAR
  • SECTOR AGROALIMENTARI: implementar processos i sistemes de gestió de la qualitat i/o de la seguretat alimentària, (per a aliments i material en contacte amb aliments), (APPCC, (HACCP), ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC, SAE, i d'altres normes que es sol·licitin.)
  • Per a TOTS ELS SECTORS, industrials i de serveis: implementar sistemes de gestió de la qualitat i gestió ambiental, (ISO 9001, ISO 14001), i d’altres sistemes de gestió i normes que es sol·licitin.

MANTENIR
  • MANTENIMENT dels sistemes. Activitats com: 
   • Revisió de documents
   • Assessorament presencial o via correu electrònic
  • REVISIÓ, OPTIMITZACIÓ I INTEGRACIÓ de sistemes ja implementats
  • AUDITORIES:
   • diagnosis, (prèvies a implementar i certificar sistemes)
   • internes 
   • a proveïdors
  • SUPORT en el traspàs de responsabilitats 
         
          FORMAR
  • Per a tot el personal de l’empresa. Propostes personalitzades. 
   • Seguretat alimentària (nivells bàsic i avançat)
   • HACCP, (APPCC)
   • Food Defense
   • Food Fraud
   • Coneixements i aplicació de les diferents normes a certificar
   • Auditors interns