MILLORA CONTÍNUA

 • ANÀLISI i MILLORA de processos

 • GRUPS DE MILLORA

  • Metodologia P.D.C.A.
  • Tallers: 
   • Aliances d'equip
   • Reunions d'equip
   • Treball en equip
   • Actitud resolutiva
   • Comunicar?